Onze huisregels zijn van toepassing

 1. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 2. Deelname aan de diverse (sport)activiteiten geschiedt op eigen risico.
 3. Het is verboden om verdovende middelen en /of drugs mee te nemen. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 4. Geen toegang aan personen onder invloed van drugs of andere verdovende middelen (art.461 WvS).
 5. Gedurende het evenement kan er worden verzocht door de beveiliging tot fouilleren/visiteren. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend kan de toegang worden ontzegd (art.461 WvS).
 6. Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d.
 7. Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit, zonder dat dit retour gevraagd kan worden, in beslag genomen.
 8. De bezoeker zal aansprakelijk worden gesteld bij schade door hem/haar aangericht bij medebezoekers en/of organisatie.
 9. Het is verboden zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van VV Zwaluwe. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 10. Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 11. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast in de omgeving veroorzaken (art.461 WvS).
 12. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen (art.461 WvS).
 13. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden. Bij overtreding kan de bezoeker verwijderd worden van het terrein (art.461 WvS).
 14. Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 15. Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, EHBO en andere partijen betrokken bij het evenement.
 16. In de tent is roken verboden.
 17. Personen in leeftijd tussen 18 en 25 jaar zijn verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij de beveiliging of organisatie, zodat ze een polsbandje ontvangen.
 18. Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 19. Barpersoneel controleert de leeftijd doormiddel van polsbandjes van jonge bezoekers, maar kan bij twijfel alsnog om een legitimatiebewijs vragen.
 20. Overtreding van de huisregels kan verwijdering van terrein tot gevolg hebben (art.461 WvS).
 21. De organisatie hanteert geen minimumleeftijd voor toegang tot het terrein.
 22. Bij betreding van het terrein gaat de bezoeker akkoord met de huisregels en geldende voorwaarden.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.